Nasze łowiska

Poniżej znajdziesz wykaz łowisk. Ale miło mi będzie gdy wcześniej przeczytasz kilka poniższych zdań.

Szanowni Wędkarze
Postanowiłem napisać ten tekst aby wyjaśnić nieporozumienia oraz dostarczyć Wam pewnych informacji.
Obwody rybackie użytkowane są na podstawie umowy zawartej z RZGW. Umowa ta obliguje użytkownika obwodu rybackiego do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.
Na czym polega tzw. racjonalna gospodarka rybacka?
Gospodarka ta polega na zarybianiu zgodnie z operatem rybackim, na ochronie wód przed kłusownictwem i nieuczciwymi wędkarzami, na odłowach gospodarczych ryb oraz na płaceniu czynszu za każdy ha wody. To oczywiście tylko część obowiązków.
Wszystkie wody śródlądowe w Polsce produkują łącznie tyle ryb, że dla każdego polaka przypada około 40 dag ryby. I co, zaskoczony?
Niektórzy wędkarze twierdzą, że wszystkie ryby powinny być łowione tylko przez wędkarzy, a rybacy nie mają prawa prowadzić odłowów.
Pani Janina Kowalska ma 72 lata, ma zwyrodnienie stawów, cukrzycę i problemy z układem krążenia. Nigdy nie wędkowała i nigdy nie będzie wędkować. Chciałaby jednak zjeść kawałek taniej i świeżej rybki. Zjadłaby płotkę albo leszcza, a nawet może kawałek szczupaka.
Właśnie między innymi po to są rybacy aby Pani Janina mogła sobie kupić tą rybkę. Pani Janina choć nie wędkuje ma prawa, ma równe prawo dostępu do dóbr jakie dają nam nasze polskie piękne jeziora.
Moje gospodarstwo rybackie łowi stosunkowo mało ryb. W porównaniu do innych gospodarstw mam mniejsze odłowy z ha o około 25%.
Dlaczego? – ponieważ odłowy są nieopłacalne. Jednak jestem zmuszony je prowadzić z powyższego powodu jak i z powodu konieczności regulacji pogłowia poszczególnych gatunków ryb.
Prowadzimy również odłowy tarlaków. Niektórzy wędkarze są tym faktem bardzo zbulwersowani. Nasze gospodarstwo wypłaci dla nich wysoką nagrodę pieniężną jeśli powiedzą nam jak produkować wylęg z ziaren piasku, a nie ikry ryb.
Obecnie materiał zarybieniowy produkowany jest w dwóch własnych wylęgarniach oraz dzięki uprzejmości kolegów rybaków w wylęgarni w Mrągowie. Część ikry inkubowane jest w ośrodku Uniwersytetu w Olsztynie.
Wiosną 2013 roku ruszy nasza bardzo nowoczesna wylęgarnia w Sterławkach Małych. Jednorazowo będzie mogła przyjąć 1500 litrów ikry. Powstanie możliwość utrzymania stada tarłowego siei i nie będzie konieczności corocznego odławiania tarlaków.
Zmierzamy również do tego aby w przyszłości dysponować stadem tarłowym sandacza i zrezygnować z odłowów tarlaka tego gatunku.
Miałem jeszcze pisać o pladze kormoranów, które zjadają wielokrotność tego co łowią wędkarze i rybacy razem. Miałem pisać o wędkarzach łowiących niewymiarowe ryby, o przekraczaniu przez nich limitów, o tym, że wędkarstwo jest sportem, a nie metodą na zdobycie mięsa, o kłusownikach i setce innych problemów. Miałem pisać, ale zamiast tego pragnę serdecznie pozdrowić wszystkich wędkarzy. Pogody ducha i dużo zdrówka :)
Bogusław Wyszyński
właściciel gospodarstwa.

Jezioro Bęskie
Województwo: warmińsko- mazurskie
Powiat: olsztyński
Gmina: Kolno
Najbliższe miejscowości: Bęsia
Jezioro ma powierzchnię 55,1 ha i maksymalną głębokość 8 m.
Ze względu na klasyfikację rybacką jezioro należy do jezior linowo - szczupakowych.
W jeziorze obok linów i szczupaków występują też
leszcze, okonie, karasie i płotki. Dno prawie całkowicie zarośnięte (wywłócznik,
rogatek, grzybień biały, grążel żółty). Nad jeziorem znajduje się ośrodek
wypoczynkowy.

Jezioro Bierdawy
Województwo: warmińsko- mazurskie
Powiat: olsztyński
Gmina: Kolno
Najbliższe miejscowości: Wągsty, Lutry
Jezioro linowo- szczupakowe o powierzchni 35 ha, porośnięte bujnie
roślinnością (trzcina, sitowie, pałka wodna). Zbiornik długi na niecały
1 km i szeroki prawie na 0,5 km. Dojechać można szosą z Biskupca do
Bisztynka, skręcając w Lutrach w lewo i dalej kierując się do Pierwąg.

Jezioro Blanki
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: lidzbarski
gmina: Lidzbark Warmiński
najbliższa miejscowość: Blanki, Potryty, Suryty
Jezioro sandaczowe o powierzchni 450 ha. Po zredukowaniu odłowów gospodarczych i dużym letnim zarybianiu pojawił się dość licznie sandacz oraz okoń. Zbiornik długi na ponad 7 km i szeroki prawie na 1,5 km. Mała wyspa w pn-zach części jeziora o powierzchni poniżej
0,5 ha i mocno zarośnięta roślinnością przybrzeżną. W południowowschodnim
końcu jeziora wpływa, a w północnej części jeziora wypływa rzeka Symsarna stanowiąca połączenie z jeziorem Symsar i będąca największym odpływem jeziora. Ponadto istnieją jeszcze niewielkie 4 odpływy i 9 dopływów. Dojechać można jadąc z Dobrego Miasta,
kierując się do Jezioran, a następnie do Radostowa, gdzie skręcamy
w polną drogę prowadzącą do Suryt. Przed Surytami po prawej stronie
drogi widać Jez. Blanki.

Jezioro Bogdany
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Barczewo
najbliższe miejscowości: Bogdany
Zbiornik o powierzchni 21,5 ha, przez który przepływa kanał Kiermas tworząc połączenie z leżącym wyżej jeziorem Silickim (przez kanał Wiktorii) i leżącym niżej jeziorem Umląg. Jezioro płaskie, silnie zarośnięte roślinnością przybrzeżną. Otoczone głównie polami, łąkami
oraz w niewielkim stopniu lasem. Można dojechać samochodem prawie do samego jeziora.

Jezioro Dadaj
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowośi: Wilimy, Droszewo, Najdymowo, Rukławki,
Kojtryny, Ramsowo
Jezioro o powierzchni blisko 1000 ha. Dojechać można z wielu kierunków. 15 wysp i wysepek, z których największa - Ostrów liczy 10 ha powierzchni. Od południa wcina się duży półwysep z dwoma cyplami (na jednym z nich grodzisko staropruskie). Dopływy: struga z jeziora Tejstymy oraz rzeka Dymer z jeziora Kraksy i jeziora Rzeckiego. Dno piaszczysto -
żwirowe, w zatokach muliste. Nierównomierna budowa dna, w części
północnej - basen główny wraz z zatoką, w części południowej - rynna.
Licznie występują tu: szczupak, okoń, sandacz, leszcz, płoć i sielawa. Urozmaicona linia brzegowa, zróżnicowana wysokość brzegów. Od zachodu brzegi zalesione. Duże, piękne i malownicze jezioro, a dzięki licznym ośrodkom istnieje możliwość zakwaterowania, wypożyczenia łodzi itp. Jest jeziorem zasobnym w różne gatunki ryb, ale trzeba poznać
ten zbiornik by złowić duże okazy. Za to nie ma najmniejszego problemu aby nawet ci mało doświadczeni i mniej wymagający wędkarze złowili coś mniej okazałego na patelnię.

Jezioro Dejguny i Dejgunek

województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: giżycki
gmina: Giżycko
najbliższe miejscowości: Sterławki Wielkie, Bogacko, Grzybowo, Kronowo
Niezwykle czyste jezioro Dejguny ma powierzchnię 765,3 ha, a jezioro Dejgunek 43 ha. Jezioro Dejguny zaliczane jest do zbiorników sielawowych. Maksymalna jego głębokość wynosi 49 m, natomiast średnia 12 m. Maksymalna głębokość jeziora Dejgunek wynosi 16 m,
analogicznie średnia 5 m. Zbiorniki o rozwiniętej linii brzegowej, z jedną zadrzewioną wyspą o powierzchni 3,80 ha. Rzeźba dna urozmaicona z wieloma głęboczkami.
Obrzeża zróżnicowane – w części południowej przeważnie płaskie, a w północnej wysokie, miejscami strome. Jeziora otaczają pola i łąki, w części porastają niewielkie kompleksy leśne.
Na tych zbiornikach wodnych obowiązuje strefa ciszy można pływać przy użyciu wioseł lub silnika elektrycznego. Można zakwaterować się w Sterławkach Wielkich, Kronowie, Bogacku i Grzybowie. Szczerze polecamy te jeziora dla wędkarzy pragnących złowić wyjątkowego szczupaka. Każdego sezonu padają rekordowe okazy tego drapieżnika. Jednak łowione są one przeważnie na dużych głębokościach w strefie występowania sielawy. Jeden ze złowionych szczupaków latem 2007 roku miał w żołądku 1,8 kg sielawy tj. 22 sztuki.

Jezioro Klebarskie
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Purda
najbliższe miejscowości: Klebark Wielki, Klewki
Jezioro o powierzchni 261,9 ha. Składa się z dwóch akwenów, zachodniego i wschodniego. Akweny łączą się ze sobą długim i wąskim, wypłyconym i zarośniętym kanałem. Na jeziorze znajdują się trzy wyspy o łącznej powierzchni 1,4 ha. Do zbiornika dopływa strumyk z Jeziora Linowskiego k/Klewek. Z północno-wschodniej części jeziora uchodzi Kanał Klebarski, biegnący do rzeki Kiermas. Charakter jeziora sandaczowy ale licznie występuje również szczupak i sum.  Jezioro Klebarskie połączone jest z Jeziorem Silickim. Dojechać można skręcając w Klewkach na Klebark Wielki. Klebarskie widać już z drogi
Szczytno- Olsztyn przed Klewkami.

Jezioro Kraksy Duże i Kraksy Małe
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowości: Biskupiec
Jezioro o powierzchni 45 ha. Dobrze dostępne od południowej strony. Jezioro szczupakowo - linowe. Dojechać można szosą z Olsztyna do Biskupca - główną drogą. Po przejechaniu Marcinkowa, przejeżdżamy przez rzekę Dymer i już możemy wypatrywać po lewej stronie szosy południowe brzegi jeziora. Na północnym brzegu znajduje się naturalny półwysep. Z biegiem czasu usypano groblę łączącą ten półwysep z przeciwległym brzegiem ... no i tak powstało jez. Kraksy Małe. W północnej części wypływa rz. Dymer, a na zachodzie uchodzi do jeziora Dadaj.

Jezioro Limajno
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Dobre Miasto
najbliższe miejscowości: Swobodna
Jezioro o powierzchni 233 ha, maksymalna głębokość 40 m, a średnia 9 m. Jezioro bardzo czyste o widzialności latem 3,5 m. Dno urozmaicone piaszczyste z ubogą roślinnością.
Linia brzegowa dobrze rozwinięta. Brzegi wysokie, strome, otoczone łąkami, w części zachodniej zalesione. Wąski pas oczeretów (sitowie, trzcina). Jezioro typu sielawowego. Liczny szczupak, okoń, leszcz, węgorz i wiele innych. Na wschodzie znajdują się dwie zatoki
i półwysep, na płd.-wsch. zadrzewiony półwysep, a pośrodku jeziora - spora wyspa (około 3 ha powierzchni). Również na wschodzie, pod dwoma nasypami kolejowymi malownicze połączenie z jeziorem Stobojno (Stobagien), a dalej z Łyną. W sumie, do Limajna wpada około 20 niewielkich strumyków. Zbiornik jest długi na prawie 3 km i szeroki na ponad 1,5 km. Nad Jeziorem Limajno jest wypożyczalnia sprzętu pływającego, prywatny ośrodek wypoczynkowy z licznymi domkami, punkty gastronomiczne, pole namiotowe. Dojechać można praktycznie zawsze, niezależnie od pogody. Jadąc z Olsztyna do Dobrego Miasta, skręcamy w lewo do Cerkiewnika. Po przejechaniu mostu na Łynie skręcamy w prawo do Swobodna, następnie w lewo we wsi i już znajdujemy się nad jeziorem. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy.

Jezioro Linowskie
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Purda
najbliższe miejscowości: Klewki, Linowo
Jezioro o powierzchni 163,4 ha przyjmuje wody kilku dopływów, między innymi Kanału Szczęsne, a odpływ wód odbywa się w kierunku północno-wschodnim do Jeziora Klebarskiego. Jezioro ma wydłużony kształt, linia brzegowa jest słabo rozwinięta, brzegi niskie i płaskie. Dno w większej części piaszczyste. Widać je z drogi nr 53 (Szczytno- Olsztyn) przejeżdżając przez Klewki.

Jezioro Luterskie
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Kolno
najbliższe miejscowości: Kikity, Lutry, Wągsty
Jezioro o powierzchni 700 ha, głębokie na 21 m ze średnią głębokością 7 m. Dojechać można szosą z Dobrego Miasta, przez Jeziorany do Bisztynka. Jezioro możemy zobaczyć po lewej stronie szosy już w Kikitach i dalej, jadąc do Lutr będziemy mieli zbiornik cały czas po lewej. Jezioro typu sielawowego. Można złowić wyjątkowe okazy szczupaka, występuje
węgorz, lin, leszcz, płoć, okoń. ten jest praktycznie nie do odłowienia i jeżeli ktoś ma odpowiednie umiejętności może złowić np. okonia o wadze 1,5 kg. Widzialność latem
3,6 m, a więc bardzo czyste. Dno zróżnicowane piaszczyste i żwirowe z licznymi głęboczkami, pagórkami, podwodne łąki z rdestnicy i ramienicy. Liczne ośrodki, pola biwakowe, pensjonaty. Jedna wyspa w południowo - zachodniej części zbiornika o powierzchni około 1 ha. Zbiornik jest długi na ponad 5 km i szeroki na około 3 km Rozciąga się z zachodu na wschód.

Jezioro Ławki
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Jeziorany
najbliższe miejscowości: Jeziorany, Olszewnik, Zardeniki
Jezioro o powierzchni 104 ha i głębokości 9 m. Brzegi wysokie strome, porośnięte pasem trzcin. Na południu wyraźny półwysep dzielący jezioro na dwie zatoki - wschodnią i zachodnią. Dno twarde, piaszczysto - żwirowe, w zatokach łąki podwodne (moczarka,
jaskier krążkolistny). Dno stosunkowo wyrównane - jeden Głęboczek 9 m w zachodniej części zbiornika. Zbiornik długi na prawie 2 km i szeroki na niecałe 1,5 km. Rozciąga się z zachodu na wschód. Łączy się z jeziorem Luterskim strumieniem Ławka, który dopływa na wschodzie. Na zachodzie wypływa górny dopływ Symsarny - noszący nazwę Zymza.
Jezioro linowo szczupakowe jednak występuje również sandacz.

Jezioro Mosąg
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Dywity
najbliższe miejscowości: Brąswałd, Barkweda, Kajny
Jezioro o powierzchni 53 ha i głębokości do 12 m. Otoczone praktycznie z każdej strony lasem. Dno muliste. Dostępność dość trudna. Ciche i malownicze miejsce. Wiosną i jesienią bardzo rybne jezioro w którym występują prawie wszystkie gatunki ryb rzecznych i jeziorowych między innymi okoń, sandacz, szczupak, sum, boleń, jaź.
Szczególnie polecany akwen.

Jezioro Orzołek
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Dywity
najbliższe miejscowości: Barkweda, Brąswałd
Jezioro poniżej j. Mosąg o powierzchni 9 ha. Cenione przez wędkarzy z powodu licznie
występującego sandacza i szczupaka.

Jezioro Rydzówka

Województwo: warmińsko - mazurskie

Najbliższe miejscowości: Leśniewo, Rydzówka, Srokowo, Węgorzewo

Jezioro Rydzówkazajmuje powierzchnię 486 ha. Głębokość maksymalna wynosi 16,7 m. Głębokość średnia wynosi 6,2m. Znajduje się na nim 5 wysp, których łączna powierzchnia wynosi 10,3 ha. Piękny i licznie występujący okoń.


Jezioro Skanda
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztynski
gmina: Purda
najbliższe miejscowości: Olsztyn
Jezioro o powierzchni 51,1 ha. Na jeziorze znajduje się półwysep, w czasie roztopów zamieniający się w wyspę, o powierzchni ok. 13 arów, oraz mała wysepka. Przeważają brzegi wysokie (południowa i zachodnia strona jeziora). Od strony wschodniej i północno-wschodniej brzegi jeziora są płaskie lub łagodnie wzniesione. Skandę otaczają wzgórza
morenowe porośnięte lasem. jezioro linowo szczupakowe.

Jezioro Staw Surwile

Gmina Srokowo. W najgłębszym miejscu osiąga 5m, średnio 2,2m, ale ma tylko 15 ha

Jezioro Stobojno (Stobagien)

województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Dobre Miasto
najbliższe miejscowości: Cerkiewnik, Swobodna
Jezioro o powierzchni 13 ha, stosunkowo płytkie 4,5 m., czyste, płukane przez wody z Limajna, które wpadają przez ten zbiornik do Łyny. Dno piaszczysto-muliste. W płytkich partiach zarośnięte roślinnością zanurzoną (rogatek, rdestnice, moczarka kanadyjska).
Miejscami występują nymfeidy, głównie grążel żółty. Jezioro jest warte zachodu, ponieważ każdy wędkarz ma szansę pobić swój rekord życiowy w wielkości lina i szczupaka. Najlepiej jest tu przyjeżdżać od września, ponieważ nie ma wczasowiczów, a szczupaków jest
dużo. Pogoda na dużego szczupaka powinna być pochmurna, niskie ciśnienie, i utrzymywać się przez kilka dni. Łódkę można wypożyczyć u Pana Szafrana.

Jezioro Stryjewskie
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowości: Stryjewo, Węgój
Stosunkowo płytkie jezioro (6,2 m) o powierzchni 68 ha. Brzegi na północy wysokie, strome, na południu łagodne, porośnięte pasem oczeretów (trzcina, sitowie, strzałka). Jedna wyspa o pow. 0,5 ha, połączenie z jeziorem Węgój. Jezioro typowo sandaczowe. Wędkarze łowią okazy o wadze 8 – 9 kg dodatkowo w kilku zatokach piękne okazy lina.

Jezioro Silickie
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Purda
najbliższe miesjcowości: Silice, Klebark Wielki
Jezioro typu linowo- szczupakowego. W południowej części Jeziora
Silickiego znajduje się przesmyk łączący je z Jeziorem Klebarskim.
Z Jeziora Silickiego wypływa Kanał Kiermas.

Jezioro Symsar (Kłębowo)
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: lidzbarski
gmina: Kiwity
najbliższa miejscowość: Czarny Kierz, Lidzbark Warmiński, Klutajny
Jezioro linowo szczupakowe ale też liczny sandacz. Powierzchni 141 ha, objęte strefą ciszy.
Okolica bardzo piękna i malownicza.

Jezioro Tejstymy (Biesowo)
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowości: Biesowo, Biesówek
Jezioro o powierzchni 200 ha. Ryby – szczupak, węgorz, sielawa, lin, płoć i leszcz. Dno bardzo zróżnicowane z licznymi głęboczkami. Dobra dostępność brzegów. Na jeziorze znajduje się piękna zalesiona wyspa o powierzchni 1,2 ha. Ze złowieniem okonia nie ma żadnego problemu. Zdarzają się wyjątkowe okazy tego drapieżnika. Jedno z najczyściejszych jezior o niezwykłej przejrzystości wody. Obowiązuje strefa ciszy, a więc pływać można przy pomocy mięśni lub silnika elektrycznego. Można wygodnie zwodować w wielu miejscach np. na plaży sołeckiej w Biesówku.

Jezioro Węgój
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowości: Węgój, Stryjewskie
Jezioro o powierzchni 54 ha połączone jest z jeziorem Stryjewskim. Nad jeziorem leży wieś Węgój w 1/3 długości linii brzegowej.

Jezioro Wadąg
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Dywity
najbliższe miejscowości: Barczewko, Myki, Słupy, Szypry
Jezioro o powierzchni 497 ha i głębokości maksymalnej 36 m. Jedno z najpiękniejszych jezior Warmii i Mazur. Pod względem wędkarskim jezioro bardzo ciekawe. Licznie występują tam piękne okazy sandacza i szczupaka. Jest bardzo dużo leszcza, płoci i w ukrytych zatoczkach
lina.

Jezioro Węgielsztyn

Województwo: warmińsko - mazurskie

Najbliższe miejscowości: Węgielsztyn, Stawki, Trygort

Jezioro Węgielsztyno powierzchni 67,45 ha jest bardzo płytkie. Jego głębokość maksymalna to 2 m, a głębokość średnia 1,1m. gigantyczny szczupak, lin, karp, karaś
SPIS OBWODÓW RYBACKICH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU GR-W OLSZTYN (w formie tabeli: Nazwa obwodu/opis)
OBWÓD RYBACKI
JEZIORA BĘSKIE
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 57


Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Bęskie (Bęsia) wraz
z wodami dopływu. Obwód znajduje się w gminie Kolno.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA DADAJ
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 31


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Tejstymy (Biesowo),
wraz z wodami dopływów i odpływu strugą Biesówka do jeziora
Dadaj,
b) jeziora Stryjewskie,
wraz z wodami odpływu do jeziora Węgój,
c) jeziora Węgój,
wraz z wodami odpływu Strugą Czerwonka i jej dopływów do
ujścia Strugi do jeziora Dadaj,
d) rzeki Bredynka na odcinku od miejscowości Bredynki do
cieku - Kanał Dymer (Dymerski),
e) Kanału Dymerskiego do jeziora Kraksy Duże,
f) jeziora Kraksy Duże,
g) jeziora Kraksy Małe,
wraz z wodami odpływu rzeką Dymer na odcinku do jeziora
Dadaj,
h) jeziora Dadaj,
wraz z wodami odpływu rzeką Dadaj na odcinku do jazu
piątrzącego młyna w Klimkowie. Obwód znajduje się w gminie
Biskupiec.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA LIMAJNO
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 47


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Limajno,
b) jeziora Stobojno (Stobagien),
wraz z wodami cieków _łączących ww. jeziora i odpływu z jeziora
Stobojno do rzeki Łyna. Obwód znajduje się w gminie Dobre Miasto.


OBWÓD RYBACKI
JEZIORA LUTERSKIE
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 48


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Symsarna na odcinku od źródeł do jazu piętrzącego
w miejscowości Jeziorany,
b) jeziora Bierdawy,
c) jeziora Luterskie,
d) jeziora Ławki,
wraz z wodami dopływów. Obwód znajduje się w gminach:
Jeziorany i Kolno.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA WADĄG
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 41


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Wadąg,
b) rzeki Pisa na odcinku od przepustu pod drogą
Barczewko - Łęgajny do ujścia do jeziora Wadąg,
c) rzeki Wadąg ze starorzeczami na odcinku od wypływu
z jeziora Wadąg do jazu piętrzącego elektrowni
w miejscowości Wadąg,
wraz z wodami dopływów. Obwód znajduje się w gminie
Barczewo.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA BLANKI
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 52


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Symsarna na odcinku od jazu piętrzącego
w Jezioranach do mostu na drodze Klutajny – Kłębowo,
b) jeziora Blanki,
c) jeziora Symsar,
wraz z wodami dopływów ww. jezior. Obwód znajduje się
w gminach: Lidzbark Warmiński i Jeziorany.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA DEJGUNY
W ZLEWNI RZEKI PISA NR 6


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Dejguny,
b) jeziora Dejgunek,
wraz z wodami cieku łączącego ww. jeziora i odpływu do jeziora
Tajty na odcinku do osi podłużnej mostu na drodze Giżycko-
Sterławki Małe. Obwód znajduje się w gminie Giżycko.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA KLEBARSKIE
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 17


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Linowskie,
wraz z wodami dopływu i kanału łączącego jezioro Linowskie
z jeziorem Klebarskie,
b) jeziora Klebarskie,
wraz z wodami dopływów bez nazwy oraz systemu kanałów
łączących jezioro Klebarskie z jeziorem Wadąg,
c) jeziora Bogdany,
d) jeziora Skanda,
e) rzeki Kośna na odcinku od jazu piętrzącego w Pajtuńskim
Młynie.
Obwód znajduje się w gminach: Purda i Barczewo oraz
w miejscowości Olsztyn.

OBWÓD RYBACKI JEZIORA RYDZÓWKA
NA KANALE MAZURSKIM NR 1

Jeziora Rydzówka,Kanału Mazurskiego na odcinku od wypływu z jeziora Rydzówka do osi podłużnej mostu przy śluzie w miejscowości Guja, rzeki Rawda na odcinku do osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Guja,

jeziora Węgielsztyńskie wraz z wodami odpływu do rzeki Rawda, jeziora Staw Surwile.OBWÓD RYBACKI
JEZIORA MOSĄG
W ZLEWNI RZEKI  ŁYNA NR 46


Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Mosąg,
b) jeziora Orzołek,
c) rzeki Łyna (nowe koryto) na odcinku od jazu piętrzącego
elektrowni w miejscowości Brąswałd do połączenia ze starym
korytem rzeki Łyna.
Obwód znajduje się w gminie Dywity.

 

NASZE ŁOWISKA:

Jezioro Bęskie
Województwo: warmińsko- mazurskie
Powiat: olsztyński
Gmina: Kolno
Najbliższe miejscowości: Bęsia
Jezioro ma powierzchnię 55,1 ha i maksymalną głębokość 8 m.
Ze względu na klasyfikację rybacką jezioro należy do jezior linowo - szczupakowych.
W jeziorze obok linów i szczupaków występują też
leszcze, okonie, karasie i płotki. Dno prawie całkowicie zarośnięte (wywłócznik,
rogatek, grzybień biały, grążel żółty). Nad jeziorem znajduje się ośrodek
wypoczynkowy.
Jezioro Bierdawy
Województwo: warmińsko- mazurskie
Powiat: olsztyński
Gmina: Kolno
Najbliższe miejscowości: Wągsty, Lutry
Jezioro linowo- szczupakowe o powierzchni 35 ha, porośnięte bujnie
roślinnością (trzcina, sitowie, pałka wodna). Zbiornik długi na niecały
1 km i szeroki prawie na 0,5 km. Dojechać można szosą z Biskupca do
Bisztynka, skręcając w Lutrach w lewo i dalej kierując się do Pierwąg.
Jezioro Blanki
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: lidzbarski
gmina: Lidzbark Warmiński
najbliższa miejscowość: Blanki, Potryty, Suryty
Jezioro sandaczowe o powierzchni 450 ha. Po zredukowaniu odłowów gospodarczych i dużym letnim zarybianiu pojawił się dość licznie sandacz oraz okoń. Zbiornik długi na ponad 7 km i szeroki prawie na 1,5 km. Mała wyspa w pn-zach części jeziora o powierzchni poniżej
0,5 ha i mocno zarośnięta roślinnością przybrzeżną. W południowowschodnim
końcu jeziora wpływa, a w północnej części jeziora wypływa rzeka Symsarna stanowiąca połączenie z jeziorem Symsar i będąca największym odpływem jeziora. Ponadto istnieją jeszcze niewielkie 4 odpływy i 9 dopływów. Dojechać można jadąc z Dobrego Miasta,
kierując się do Jezioran, a następnie do Radostowa, gdzie skręcamy
w polną drogę prowadzącą do Suryt. Przed Surytami po prawej stronie
drogi widać Jez. Blanki.
Jezioro Bogdany
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Barczewo
najbliższe miejscowości: Bogdany
Zbiornik o powierzchni 21,5 ha, przez który przepływa kanał Kiermas tworząc połączenie z leżącym wyżej jeziorem Silickim (przez kanał Wiktorii) i leżącym niżej jeziorem Umląg. Jezioro płaskie, silnie zarośnięte roślinnością przybrzeżną. Otoczone głównie polami, łąkami
oraz w niewielkim stopniu lasem. Można dojechać samochodem prawie do samego jeziora.
Jezioro Dadaj
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowośi: Wilimy, Droszewo, Najdymowo, Rukławki,
Kojtryny, Ramsowo
Jezioro o powierzchni blisko 1000 ha. Dojechać można z wielu kierunków. 15 wysp i wysepek, z których największa - Ostrów liczy 10 ha powierzchni. Od południa wcina się duży półwysep z dwoma cyplami (na jednym z nich grodzisko staropruskie). Dopływy: struga z jeziora Tejstymy oraz rzeka Dymer z jeziora Kraksy i jeziora Rzeckiego. Dno piaszczysto -
żwirowe, w zatokach muliste. Nierównomierna budowa dna, w części
północnej - basen główny wraz z zatoką, w części południowej - rynna.
Licznie występują tu: szczupak, okoń, sandacz, leszcz, płoć i sielawa. Urozmaicona linia brzegowa, zróżnicowana wysokość brzegów. Od zachodu brzegi zalesione. Duże, piękne i malownicze jezioro, a dzięki licznym ośrodkom istnieje możliwość zakwaterowania, wypożyczenia łodzi itp. Jest jeziorem zasobnym w różne gatunki ryb, ale trzeba poznać
ten zbiornik by złowić duże okazy. Za to nie ma najmniejszego problemu aby nawet ci mało doświadczeni i mniej wymagający wędkarze złowili coś mniej okazałego na patelnię.
Jezioro Dejguny i Dejgunek
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: giżycki
gmina: Giżycko
najbliższe miejscowości: Sterławki Wielkie, Bogacko, Grzybowo, Kronowo
Niezwykle czyste jezioro Dejguny ma powierzchnię 765,3 ha, a jezioro Dejgunek 43 ha. Jezioro Dejguny zaliczane jest do zbiorników sielawowych. Maksymalna jego głębokość wynosi 49 m, natomiast średnia 12 m. Maksymalna głębokość jeziora Dejgunek wynosi 16 m,
analogicznie średnia 5 m. Zbiorniki o rozwiniętej linii brzegowej, z jedną zadrzewioną wyspą o powierzchni 3,80 ha. Rzeźba dna urozmaicona z wieloma głęboczkami.
Obrzeża zróżnicowane – w części południowej przeważnie płaskie, a w północnej wysokie, miejscami strome. Jeziora otaczają pola i łąki, w części porastają niewielkie kompleksy leśne.
Na tych zbiornikach wodnych obowiązuje strefa ciszy można pływać przy użyciu wioseł lub silnika elektrycznego. Można zakwaterować się w Sterławkach Wielkich, Kronowie, Bogacku i Grzybowie. Szczerze polecamy te jeziora dla wędkarzy pragnących złowić wyjątkowego szczupaka. Każdego sezonu padają rekordowe okazy tego drapieżnika. Jednak łowione są one przeważnie na dużych głębokościach w strefie występowania sielawy. Jeden ze złowionych szczupaków latem 2007 roku miał w żołądku 1,8 kg sielawy tj. 22 sztuki.
Jezioro Grajewko
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: giżycki
gmina: Giżycko
najbliższe miejscowości: Grajwo
Jezioro o powierzchni 42,7 ha przylega do wschodniego brzegu jeziora Niegocin, łącząc się z nim krótkim ciekiem. To mały i dość płytki zbiornik zasilany przez wody Jeziora Kąpskiego. Uchodzą do niego dwa rowy oraz ciek odwadniający stawy rybackie. Odpływ wód odbywa się w kierunku jeziora Niegocin.
Jezioro Iławki
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: giżycki
gmina: Kętrzyn
najbliższe miejscowości: Martiany, Salpik, Sterławki Wielkie
Zbiornik o powierzchni 123,4 ha i głębokości maksymalnej 6,5 m położony w lasach między Sterławkami, Salpikiem i Martianami. Jezioro ma długość ok. 2,5 km, a największą szerokość ok. 1 km, ma charakter sandaczowy. Licznie występuje również leszcz, karaś pospolity, lin.
Jezioro Klebarskie
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Purda
najbliższe miejscowości: Klebark Wielki, Klewki
Jezioro o powierzchni 261,9 ha. Składa się z dwóch akwenów, zachodniego i wschodniego. Akweny łączą się ze sobą długim i wąskim, wypłyconym i zarośniętym kanałem. Na jeziorze znajdują się trzy wyspy o łącznej powierzchni 1,4 ha. Do zbiornika dopływa strumyk z Jeziora Linowskiego k/Klewek. Z północno-wschodniej części jeziora uchodzi Kanał Klebarski, biegnący do rzeki Kiermas. Charakter jeziora sandaczowy ale licznie występuje również szczupak i sum.  Jezioro Klebarskie połączone jest z Jeziorem Silickim. Dojechać można skręcając w Klewkach na Klebark Wielki. Klebarskie widać już z drogi
Szczytno- Olsztyn przed Klewkami.
Jezioro Kraksy Duże i Kraksy Małe
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowości: Biskupiec
Jezioro o powierzchni 45 ha. Dobrze dostępne od południowej strony. Jezioro szczupakowo - linowe. Dojechać można szosą z Olsztyna do Biskupca - główną drogą. Po przejechaniu Marcinkowa, przejeżdżamy przez rzekę Dymer i już możemy wypatrywać po lewej stronie szosy południowe brzegi jeziora. Na północnym brzegu znajduje się naturalny półwysep. Z biegiem czasu usypano groblę łączącą ten półwysep z przeciwległym brzegiem ... no i tak powstało jez. Kraksy Małe. W północnej części wypływa rz. Dymer, a na zachodzie uchodzi do jeziora Dadaj.
Jezioro Krzywe
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: ełcki
gmina: Stare Juchy
najbliższe miejscowości: Nowe Krzywe, Stare Juchy, Zelki
Jezioro o powierzchni 24 ha o wyjątkowym, wydłużonym kształcie i głębokości maksymalnej 9,7 m, a średniej 3,3 m. Dno piaszczysto muliste, w płytkich partiach skąpo porośnięte roślinnością zanurzoną i nymfeidami. Dojazd dobry, od strony wsi Nowe Krzywe. Pozostałe brzegi trudno dostępne ze względu na szeroki pas roślinności szuwarowej.
Jezioro Limajno
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Dobre Miasto
najbliższe miejscowości: Swobodna
Jezioro o powierzchni 233 ha, maksymalna głębokość 40 m, a średnia 9 m. Jezioro bardzo czyste o widzialności latem 3,5 m. Dno urozmaicone piaszczyste z ubogą roślinnością.
Linia brzegowa dobrze rozwinięta. Brzegi wysokie, strome, otoczone łąkami, w części zachodniej zalesione. Wąski pas oczeretów (sitowie, trzcina). Jezioro typu sielawowego. Liczny szczupak, okoń, leszcz, węgorz i wiele innych. Na wschodzie znajdują się dwie zatoki
i półwysep, na płd.-wsch. zadrzewiony półwysep, a pośrodku jeziora - spora wyspa (około 3 ha powierzchni). Również na wschodzie, pod dwoma nasypami kolejowymi malownicze połączenie z jeziorem Stobojno (Stobagien), a dalej z Łyną. W sumie, do Limajna wpada około 20 niewielkich strumyków. Zbiornik jest długi na prawie 3 km i szeroki na ponad 1,5 km. Nad Jeziorem Limajno jest wypożyczalnia sprzętu pływającego, prywatny ośrodek wypoczynkowy z licznymi domkami, punkty gastronomiczne, pole namiotowe. Dojechać można praktycznie zawsze, niezależnie od pogody. Jadąc z Olsztyna do Dobrego Miasta, skręcamy w lewo do Cerkiewnika. Po przejechaniu mostu na Łynie skręcamy w prawo do Swobodna, następnie w lewo we wsi i już znajdujemy się nad jeziorem. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy.

Jezioro Linowskie
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Purda
najbliższe miejscowości: Klewki, Linowo
Jezioro o powierzchni 163,4 ha przyjmuje wody kilku dopływów, między innymi Kanału Szczęsne, a odpływ wód odbywa się w kierunku północno-wschodnim do Jeziora Klebarskiego. Jezioro ma wydłużony kształt, linia brzegowa jest słabo rozwinięta, brzegi niskie i płaskie. Dno w większej części piaszczyste. Widać je z drogi nr 53 (Szczytno- Olsztyn) przejeżdżając przez Klewki.
Jezioro Luterskie
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Kolno
najbliższe miejscowości: Kikity, Lutry, Wągsty
Jezioro o powierzchni 700 ha, głębokie na 21 m ze średnią głębokością 7 m. Dojechać można szosą z Dobrego Miasta, przez Jeziorany do Bisztynka. Jezioro możemy zobaczyć po lewej stronie szosy już w Kikitach i dalej, jadąc do Lutr będziemy mieli zbiornik cały czas po lewej. Jezioro typu sielawowego. Można złowić wyjątkowe okazy szczupaka, występuje
węgorz, lin, leszcz, płoć, okoń. ten jest praktycznie nie do odłowienia i jeżeli ktoś ma odpowiednie umiejętności może złowić np. okonia o wadze 1,5 kg. Widzialność latem
3,6 m, a więc bardzo czyste. Dno zróżnicowane piaszczyste i żwirowe z licznymi głęboczkami, pagórkami, podwodne łąki z rdestnicy i ramienicy. Liczne ośrodki, pola biwakowe, pensjonaty. Jedna wyspa w południowo - zachodniej części zbiornika o powierzchni około 1 ha. Zbiornik jest długi na ponad 5 km i szeroki na około 3 km Rozciąga się z zachodu na wschód.
Jezioro Ławki
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Jeziorany
najbliższe miejscowości: Jeziorany, Olszewnik, Zardeniki
Jezioro o powierzchni 104 ha i głębokości 9 m. Brzegi wysokie strome, porośnięte pasem trzcin. Na południu wyraźny półwysep dzielący jezioro na dwie zatoki - wschodnią i zachodnią. Dno twarde, piaszczysto - żwirowe, w zatokach łąki podwodne (moczarka,
jaskier krążkolistny). Dno stosunkowo wyrównane - jeden Głęboczek 9 m w zachodniej części zbiornika. Zbiornik długi na prawie 2 km i szeroki na niecałe 1,5 km. Rozciąga się z zachodu na wschód. Łączy się z jeziorem Luterskim strumieniem Ławka, który dopływa na wschodzie. Na zachodzie wypływa górny dopływ Symsarny - noszący nazwę Zymza.
Jezioro linowo szczupakowe jednak występuje również sandacz.
Jezioro Mosąg
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Dywity
najbliższe miejscowości: Brąswałd, Barkweda, Kajny
Jezioro o powierzchni 53 ha i głębokości do 12 m. Otoczone praktycznie z każdej strony lasem. Dno muliste. Dostępność dość trudna. Ciche i malownicze miejsce. Wiosną i jesienią bardzo rybne jezioro w którym występują prawie wszystkie gatunki ryb rzecznych i jeziorowych między innymi okoń, sandacz, szczupak, sum, boleń, jaź.
Szczególnie polecany akwen.

Jezioro Orzołek
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Dywity
najbliższe miejscowości: Barkweda, Brąswałd
Jezioro poniżej j. Mosąg o powierzchni 9 ha. Cenione przez wędkarzy z powodu licznie
występującego sandacza i szczupaka.

Jezioro Skanda
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztynski
gmina: Purda
najbliższe miejscowości: Olsztyn
Jezioro o powierzchni 51,1 ha. Na jeziorze znajduje się półwysep, w czasie roztopów zamieniający się w wyspę, o powierzchni ok. 13 arów, oraz mała wysepka. Przeważają brzegi wysokie (południowa i zachodnia strona jeziora). Od strony wschodniej i północno-wschodniej brzegi jeziora są płaskie lub łagodnie wzniesione. Skandę otaczają wzgórza
morenowe porośnięte lasem. jezioro linowo szczupakowe.

Jezioro Stobojno (Stobagien)
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Dobre Miasto
najbliższe miejscowości: Cerkiewnik, Swobodna
Jezioro o powierzchni 13 ha, stosunkowo płytkie 4,5 m., czyste, płukane przez wody z Limajna, które wpadają przez ten zbiornik do Łyny. Dno piaszczysto-muliste. W płytkich partiach zarośnięte roślinnością zanurzoną (rogatek, rdestnice, moczarka kanadyjska).
Miejscami występują nymfeidy, głównie grążel żółty. Jezioro jest warte zachodu, ponieważ każdy wędkarz ma szansę pobić swój rekord życiowy w wielkości lina i szczupaka. Najlepiej jest tu przyjeżdżać od września, ponieważ nie ma wczasowiczów, a szczupaków jest
dużo. Pogoda na dużego szczupaka powinna być pochmurna, niskie ciśnienie, i utrzymywać się przez kilka dni. Łódkę można wypożyczyć u Pana Szafrana.

Jezioro Stryjewskie
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowości: Stryjewo, Węgój
Stosunkowo płytkie jezioro (6,2 m) o powierzchni 68 ha. Brzegi na północy wysokie, strome, na południu łagodne, porośnięte pasem oczeretów (trzcina, sitowie, strzałka). Jedna wyspa o pow. 0,5 ha, połączenie z jeziorem Węgój. Jezioro typowo sandaczowe. Wędkarze łowią okazy o wadze 8 – 9 kg dodatkowo w kilku zatokach piękne okazy lina.

Jezioro Silickie
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Purda
najbliższe miesjcowości: Silice, Klebark Wielki
Jezioro typu linowo- szczupakowego. W południowej części Jeziora
Silickiego znajduje się przesmyk łączący je z Jeziorem Klebarskim.
Z Jeziora Silickiego wypływa Kanał Kiermas.

Jezioro Symsar (Kłębowo)
województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: lidzbarski
gmina: Kiwity
najbliższa miejscowość: Czarny Kierz, Lidzbark Warmiński, Klutajny
Jezioro linowo szczupakowe ale też liczny sandacz. Powierzchni 141 ha, objęte strefą ciszy.
Okolica bardzo piękna i malownicza.

Jezioro Tejstymy (Biesowo)
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowości: Biesowo, Biesówek
Jezioro o powierzchni 200 ha. Ryby – szczupak, węgorz, sielawa, lin, płoć i leszcz. Dno bardzo zróżnicowane z licznymi głęboczkami. Dobra dostępność brzegów. Na jeziorze znajduje się piękna zalesiona wyspa o powierzchni 1,2 ha. Ze złowieniem okonia nie ma żadnego problemu. Zdarzają się wyjątkowe okazy tego drapieżnika. Jedno z najczyściejszych
jezior o niezwykłej przejrzystości wody. Obowiązuje strefa ciszy, a więc pływać można przy pomocy mięśni lub silnika elektrycznego. Można wygodnie zwodować w wielu miejscach np. za Biesowem na zakręcie skręcamy w lewo i dojedziemy się na plażę gminną z pomostem
pływającym i twardym dnem.

Jezioro Węgój
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Biskupiec
najbliższe miejscowości: Węgój, Stryjewskie
Jezioro o powierzchni 54 ha połączone jest z jeziorem Stryjewskim. Nad jeziorem leży wieś Węgój w 1/3 długości linii brzegowej.

Jezioro Wadąg
województwo: warmińsko- mazurskie
powiat: olsztyński
gmina: Dywity
najbliższe miejscowości: Barczewko, Myki, Słupy, Szypry
Jezioro o powierzchni 497 ha i głębokości maksymalnej 36 m. Jedno z najpiękniejszych jezior Warmii i Mazur. Pod względem wędkarskim jezioro bardzo ciekawe. Licznie występują tam piękne okazy sandacza i szczupaka. Jest bardzo dużo leszcza, płoci i w ukrytych zatoczkach
lina.
SPIS OBWODÓW RYBACKICH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU GR-W OLSZTYN (w formie tabeli: Nazwa obwodu/opis)
OBWÓD RYBACKI
JEZIORA BĘSKIE
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 57

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Bęskie (Bęsia) wraz
z wodami dopływu. Obwód znajduje się w gminie Kolno.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA DADAJ
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 31

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Tejstymy (Biesowo),
wraz z wodami dopływów i odpływu strugą Biesówka do jeziora
Dadaj,
b) jeziora Stryjewskie,
wraz z wodami odpływu do jeziora Węgój,
c) jeziora Węgój,
wraz z wodami odpływu Strugą Czerwonka i jej dopływów do
ujścia Strugi do jeziora Dadaj,
d) rzeki Bredynka na odcinku od miejscowości Bredynki do
cieku - Kanał Dymer (Dymarski),
e) Kanału Dymerskiego do jeziora Kraksy Duże,
f) jeziora Kraksy Duże,
g) jeziora Kraksy Małe,
wraz z wodami odpływu rzeką Dymer na odcinku do jeziora
Dadaj,
h) jeziora Dadaj,
wraz z wodami odpływu rzeką Dadaj na odcinku do jazu
piątrzącego młyna w Klimkowie. Obwód znajduje się w gminie
Biskupiec.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA LIMAJNO
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 47

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Limajno,
b) jeziora Stobojno (Stobagien),
wraz z wodami cieków _łączących ww. jeziora i odpływu z jeziora
Stobojno do rzeki Łyna. Obwód znajduje się w gminie Dobre Miasto.


OBWÓD RYBACKI
JEZIORA LUTERSKIE
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 48

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Symsarna na odcinku od źródeł do jazu piętrzącego
w miejscowości Jeziorany,
b) jeziora Bierdawy,
c) jeziora Luterskie,
d) jeziora Ławki,
wraz z wodami dopływów. Obwód znajduje się w gminach:
Jeziorany i Kolno.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA WADĄG
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 41

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Wadąg,
b) rzeki Pisa na odcinku od przepustu pod drogą
Barczewko - Łęgajny do ujścia do jeziora Wadąg,
c) rzeki Wadąg ze starorzeczami na odcinku od wypływu
z jeziora Wadąg do jazu piętrzącego elektrowni
w miejscowości Wadąg,
wraz z wodami dopływów. Obwód znajduje się w gminie
Barczewo.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA BLANKI
W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 52

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Symsarna na odcinku od jazu piętrzącego
w Jezioranach do mostu na drodze Klutajny – Kłębowo,
b) jeziora Blanki,
c) jeziora Symsar,
wraz z wodami dopływów ww. jezior. Obwód znajduje się
w gminach: Lidzbark Warmiński i Jeziorany.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA DEJGUNY
W ZLEWNI RZEKI PISA NR 6

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Dejguny,
b) jeziora Dejgunek,
wraz z wodami cieku łączącego ww. jeziora i odpływu do jeziora
Tajty na odcinku do osi podłużnej mostu na drodze Giżycko-
Sterławki Małe. Obwód znajduje się w gminie Giżycko.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA KLEBARSKIE
W ZLEWNI RZEKI _YNA NR 17

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Linowskie,
wraz z wodami dopływu i kanału łączącego jezioro Linowskie
z jeziorem Klebarskie,
b) jeziora Klebarskie,
wraz z wodami dopływów bez nazwy oraz systemu kanałów
łączących jezioro Klebarskie z jeziorem Wadąg,
c) jeziora Bogdany,
d) jeziora Skanda,
e) rzeki Kośna na odcinku od jazu piętrzącego w Pajtuńskim
Młynie.
Obwód znajduje się w gminach: Purda i Barczewo oraz
w miejscowości Olsztyn.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA GRAJEWKO
W ZLEWNI RZEKI PISA NR 9

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Grajewko (Grajwo).
Obwód znajduje się w gminie Giżycko.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA KRZYWE
W ZLEWNI RZEKI EŁK NR 21

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Krzywe (Krzywe Małe)
wraz z wodami odpływu na odcinku do przepustu pod mostem
drogowym w miejscowości Kałtki. Obwód znajduje się
w gminie Stare Juchy.

OBWÓD RYBACKI
JEZIORA MOSĄG
W ZLEWNI RZEKI  ŁYNA NR 46

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Mosąg,
b) jeziora Orzołek,
c) rzeki Łyna (nowe koryto) na odcinku od jazu piętrzącego
elektrowni w miejscowości Brąswałd do połączenia ze starym
korytem rzeki Łyna.
Obwód znajduje się w gminie Dywity.


OBWÓD RYBACKI
JEZIORA IŁAWKI
W ZLEWNI RZEKI PISA NR 5

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Iławki wraz z wodami
odpływu z jeziora Iławki do przepustu pod drogą w miejscowości
Sterławki Wielkie. Obwód znajduje się w gminie Kętrzyn

NASZE ŁOWISKA:

 

Jezioro Bęskie

Województwo: warmińsko- mazurskie

Powiat: olsztyński

Gmina: Kolno

Najbliższe miejscowości: Bęsia

Jezioro ma powierzchnię 55,1 ha i maksymalną głębokość 8 m.

Ze względu na klasyfikację rybacką jezioro należy do jezior linowo - szczupakowych.

W jeziorze obok linów i szczupaków występują też

leszcze, okonie, karasie i płotki. Dno prawie całkowicie zarośnięte (wywłócznik,

rogatek, grzybień biały, grążel żółty). Nad jeziorem znajduje się ośrodek

wypoczynkowy.

Jezioro Bierdawy

Województwo: warmińsko- mazurskie

Powiat: olsztyński

Gmina: Kolno

Najbliższe miejscowości: Wągsty, Lutry

Jezioro linowo- szczupakowe o powierzchni 35 ha, porośnięte bujnie

roślinnością (trzcina, sitowie, pałka wodna). Zbiornik długi na niecały

1 km i szeroki prawie na 0,5 km. Dojechać można szosą z Biskupca do

Bisztynka, skręcając w Lutrach w lewo i dalej kierując się do Pierwąg.

Jezioro Blanki

województwo: warmińsko-mazurskie

powiat: lidzbarski

gmina: Lidzbark Warmiński

najbliższa miejscowość: Blanki, Potryty, Suryty

Jezioro sandaczowe o powierzchni 450 ha. Po zredukowaniu odłowów gospodarczych i dużym letnim zarybianiu pojawił się dość licznie sandacz oraz okoń. Zbiornik długi na ponad 7 km i szeroki prawie na 1,5 km. Mała wyspa w pn-zach części jeziora o powierzchni poniżej

0,5 ha i mocno zarośnięta roślinnością przybrzeżną. W południowowschodnim

końcu jeziora wpływa, a w północnej części jeziora wypływa rzeka Symsarna stanowiąca połączenie z jeziorem Symsar i będąca największym odpływem jeziora. Ponadto istnieją jeszcze niewielkie 4 odpływy i 9 dopływów. Dojechać można jadąc z Dobrego Miasta,

kierując się do Jezioran, a następnie do Radostowa, gdzie skręcamy

w polną drogę prowadzącą do Suryt. Przed Surytami po prawej stronie

drogi widać Jez. Blanki.

Jezioro Bogdany

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Barczewo

najbliższe miejscowości: Bogdany

Zbiornik o powierzchni 21,5 ha, przez który przepływa kanał Kiermas tworząc połączenie z leżącym wyżej jeziorem Silickim (przez kanał Wiktorii) i leżącym niżej jeziorem Umląg. Jezioro płaskie, silnie zarośnięte roślinnością przybrzeżną. Otoczone głównie polami, łąkami

oraz w niewielkim stopniu lasem. Można dojechać samochodem prawie do samego jeziora.

Jezioro Dadaj

województwo: warmińsko-mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Biskupiec

najbliższe miejscowośi: Wilimy, Droszewo, Najdymowo, Rukławki,

Kojtryny, Ramsowo

Jezioro o powierzchni blisko 1000 ha. Dojechać można z wielu kierunków. 15 wysp i wysepek, z których największa - Ostrów liczy 10 ha powierzchni. Od południa wcina się duży półwysep z dwoma cyplami (na jednym z nich grodzisko staropruskie). Dopływy: struga z jeziora Tejstymy oraz rzeka Dymer z jeziora Kraksy i jeziora Rzeckiego. Dno piaszczysto -

żwirowe, w zatokach muliste. Nierównomierna budowa dna, w części

północnej - basen główny wraz z zatoką, w części południowej - rynna.

Licznie występują tu: szczupak, okoń, sandacz, leszcz, płoć i sielawa. Urozmaicona linia brzegowa, zróżnicowana wysokość brzegów. Od zachodu brzegi zalesione. Duże, piękne i malownicze jezioro, a dzięki licznym ośrodkom istnieje możliwość zakwaterowania, wypożyczenia łodzi itp. Jest jeziorem zasobnym w różne gatunki ryb, ale trzeba poznać

ten zbiornik by złowić duże okazy. Za to nie ma najmniejszego problemu aby nawet ci mało doświadczeni i mniej wymagający wędkarze złowili coś mniej okazałego na patelnię.

Jezioro Dejguny i Dejgunek

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: giżycki

gmina: Giżycko

najbliższe miejscowości: Sterławki Wielkie, Bogacko, Grzybowo, Kronowo

Niezwykle czyste jezioro Dejguny ma powierzchnię 765,3 ha, a jezioro Dejgunek 43 ha. Jezioro Dejguny zaliczane jest do zbiorników sielawowych. Maksymalna jego głębokość wynosi 49 m, natomiast średnia 12 m. Maksymalna głębokość jeziora Dejgunek wynosi 16 m,

analogicznie średnia 5 m. Zbiorniki o rozwiniętej linii brzegowej, z jedną zadrzewioną wyspą o powierzchni 3,80 ha. Rzeźba dna urozmaicona z wieloma głęboczkami.

Obrzeża zróżnicowane – w części południowej przeważnie płaskie, a w północnej wysokie, miejscami strome. Jeziora otaczają pola i łąki, w części porastają niewielkie kompleksy leśne.

Na tych zbiornikach wodnych obowiązuje strefa ciszy można pływać przy użyciu wioseł lub silnika elektrycznego. Można zakwaterować się w Sterławkach Wielkich, Kronowie, Bogacku i Grzybowie. Szczerze polecamy te jeziora dla wędkarzy pragnących złowić wyjątkowego szczupaka. Każdego sezonu padają rekordowe okazy tego drapieżnika. Jednak łowione są one przeważnie na dużych głębokościach w strefie występowania sielawy. Jeden ze złowionych szczupaków latem 2007 roku miał w żołądku 1,8 kg sielawy tj. 22 sztuki.

Jezioro Grajewko

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: giżycki

gmina: Giżycko

najbliższe miejscowości: Grajwo

Jezioro o powierzchni 42,7 ha przylega do wschodniego brzegu jeziora Niegocin, łącząc się z nim krótkim ciekiem. To mały i dość płytki zbiornik zasilany przez wody Jeziora Kąpskiego. Uchodzą do niego dwa rowy oraz ciek odwadniający stawy rybackie. Odpływ wód odbywa się w kierunku jeziora Niegocin.

Jezioro Iławki

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: giżycki

gmina: Kętrzyn

najbliższe miejscowości: Martiany, Salpik, Sterławki Wielkie

Zbiornik o powierzchni 123,4 ha i głębokości maksymalnej 6,5 m położony w lasach między Sterławkami, Salpikiem i Martianami. Jezioro ma długość ok. 2,5 km, a największą szerokość ok. 1 km, ma charakter sandaczowy. Licznie występuje również leszcz, karaś pospolity, lin.

Jezioro Klebarskie

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Purda

najbliższe miejscowości: Klebark Wielki, Klewki

Jezioro o powierzchni 261,9 ha. Składa się z dwóch akwenów, zachodniego i wschodniego. Akweny łączą się ze sobą długim i wąskim, wypłyconym i zarośniętym kanałem. Na jeziorze znajdują się trzy wyspy o łącznej powierzchni 1,4 ha. Do zbiornika dopływa strumyk z Jeziora Linowskiego k/Klewek. Z północno-wschodniej części jeziora uchodzi Kanał Klebarski, biegnący do rzeki Kiermas. Charakter jeziora sandaczowy ale licznie występuje również szczupak i sum. Jezioro Klebarskie połączone jest z Jeziorem Silickim. Dojechać można skręcając w Klewkach na Klebark Wielki. Klebarskie widać już z drogi

Szczytno- Olsztyn przed Klewkami.

Jezioro Kraksy Duże i Kraksy Małe

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Biskupiec

najbliższe miejscowości: Biskupiec

Jezioro o powierzchni 45 ha. Dobrze dostępne od południowej strony. Jezioro szczupakowo - linowe. Dojechać można szosą z Olsztyna do Biskupca - główną drogą. Po przejechaniu Marcinkowa, przejeżdżamy przez rzekę Dymer i już możemy wypatrywać po lewej stronie szosy południowe brzegi jeziora. Na północnym brzegu znajduje się naturalny półwysep. Z biegiem czasu usypano groblę łączącą ten półwysep z przeciwległym brzegiem ... no i tak powstało jez. Kraksy Małe. W północnej części wypływa rz. Dymer, a na zachodzie uchodzi do jeziora Dadaj.

Jezioro Krzywe

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: ełcki

gmina: Stare Juchy

najbliższe miejscowości: Nowe Krzywe, Stare Juchy, Zelki

Jezioro o powierzchni 24 ha o wyjątkowym, wydłużonym kształcie i głębokości maksymalnej 9,7 m, a średniej 3,3 m. Dno piaszczysto muliste, w płytkich partiach skąpo porośnięte roślinnością zanurzoną i nymfeidami. Dojazd dobry, od strony wsi Nowe Krzywe. Pozostałe brzegi trudno dostępne ze względu na szeroki pas roślinności szuwarowej.

Jezioro Limajno

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Dobre Miasto

najbliższe miejscowości: Swobodna

Jezioro o powierzchni 233 ha, maksymalna głębokość 40 m, a średnia 9 m. Jezioro bardzo czyste o widzialności latem 3,5 m. Dno urozmaicone piaszczyste z ubogą roślinnością.

Linia brzegowa dobrze rozwinięta. Brzegi wysokie, strome, otoczone łąkami, w części zachodniej zalesione. Wąski pas oczeretów (sitowie, trzcina). Jezioro typu sielawowego. Liczny szczupak, okoń, leszcz, węgorz i wiele innych. Na wschodzie znajdują się dwie zatoki

i półwysep, na płd.-wsch. zadrzewiony półwysep, a pośrodku jeziora - spora wyspa (około 3 ha powierzchni). Również na wschodzie, pod dwoma nasypami kolejowymi malownicze połączenie z jeziorem Stobojno (Stobagien), a dalej z Łyną. W sumie, do Limajna wpada około 20 niewielkich strumyków. Zbiornik jest długi na prawie 3 km i szeroki na ponad 1,5 km. Nad Jeziorem Limajno jest wypożyczalnia sprzętu pływającego, prywatny ośrodek wypoczynkowy z licznymi domkami, punkty gastronomiczne, pole namiotowe. Dojechać można praktycznie zawsze, niezależnie od pogody. Jadąc z Olsztyna do Dobrego Miasta, skręcamy w lewo do Cerkiewnika. Po przejechaniu mostu na Łynie skręcamy w prawo do Swobodna, następnie w lewo we wsi i już znajdujemy się nad jeziorem. Na jeziorze obowiązuje strefa ciszy.

 

Jezioro Linowskie

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Purda

najbliższe miejscowości: Klewki, Linowo

Jezioro o powierzchni 163,4 ha przyjmuje wody kilku dopływów, między innymi Kanału Szczęsne, a odpływ wód odbywa się w kierunku północno-wschodnim do Jeziora Klebarskiego. Jezioro ma wydłużony kształt, linia brzegowa jest słabo rozwinięta, brzegi niskie i płaskie. Dno w większej części piaszczyste. Widać je z drogi nr 53 (Szczytno- Olsztyn) przejeżdżając przez Klewki.

Jezioro Luterskie

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Kolno

najbliższe miejscowości: Kikity, Lutry, Wągsty

Jezioro o powierzchni 700 ha, głębokie na 21 m ze średnią głębokością 7 m. Dojechać można szosą z Dobrego Miasta, przez Jeziorany do Bisztynka. Jezioro możemy zobaczyć po lewej stronie szosy już w Kikitach i dalej, jadąc do Lutr będziemy mieli zbiornik cały czas po lewej. Jezioro typu sielawowego. Można złowić wyjątkowe okazy szczupaka, występuje

węgorz, lin, leszcz, płoć, okoń. ten jest praktycznie nie do odłowienia i jeżeli ktoś ma odpowiednie umiejętności może złowić np. okonia o wadze 1,5 kg. Widzialność latem

3,6 m, a więc bardzo czyste. Dno zróżnicowane piaszczyste i żwirowe z licznymi głęboczkami, pagórkami, podwodne łąki z rdestnicy i ramienicy. Liczne ośrodki, pola biwakowe, pensjonaty. Jedna wyspa w południowo - zachodniej części zbiornika o powierzchni około 1 ha. Zbiornik jest długi na ponad 5 km i szeroki na około 3 km Rozciąga się z zachodu na wschód.

Jezioro Ławki

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Jeziorany

najbliższe miejscowości: Jeziorany, Olszewnik, Zardeniki

Jezioro o powierzchni 104 ha i głębokości 9 m. Brzegi wysokie strome, porośnięte pasem trzcin. Na południu wyraźny półwysep dzielący jezioro na dwie zatoki - wschodnią i zachodnią. Dno twarde, piaszczysto - żwirowe, w zatokach łąki podwodne (moczarka,

jaskier krążkolistny). Dno stosunkowo wyrównane - jeden Głęboczek 9 m w zachodniej części zbiornika. Zbiornik długi na prawie 2 km i szeroki na niecałe 1,5 km. Rozciąga się z zachodu na wschód. Łączy się z jeziorem Luterskim strumieniem Ławka, który dopływa na wschodzie. Na zachodzie wypływa górny dopływ Symsarny - noszący nazwę Zymza.

Jezioro linowo szczupakowe jednak występuje również sandacz.

Jezioro Mosąg

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Dywity

najbliższe miejscowości: Brąswałd, Barkweda, Kajny

Jezioro o powierzchni 53 ha i głębokości do 12 m. Otoczone praktycznie z każdej strony lasem. Dno muliste. Dostępność dość trudna. Ciche i malownicze miejsce. Wiosną i jesienią bardzo rybne jezioro w którym występują prawie wszystkie gatunki ryb rzecznych i jeziorowych między innymi okoń, sandacz, szczupak, sum, boleń, jaź.

Szczególnie polecany akwen.

 

Jezioro Orzołek

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Dywity

najbliższe miejscowości: Barkweda, Brąswałd

Jezioro poniżej j. Mosąg o powierzchni 9 ha. Cenione przez wędkarzy z powodu licznie

występującego sandacza i szczupaka.

 

Jezioro Skanda

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztynski

gmina: Purda

najbliższe miejscowości: Olsztyn

Jezioro o powierzchni 51,1 ha. Na jeziorze znajduje się półwysep, w czasie roztopów zamieniający się w wyspę, o powierzchni ok. 13 arów, oraz mała wysepka. Przeważają brzegi wysokie (południowa i zachodnia strona jeziora). Od strony wschodniej i północno-wschodniej brzegi jeziora są płaskie lub łagodnie wzniesione. Skandę otaczają wzgórza

morenowe porośnięte lasem. jezioro linowo szczupakowe.

 

Jezioro Stobojno (Stobagien)

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Dobre Miasto

najbliższe miejscowości: Cerkiewnik, Swobodna

Jezioro o powierzchni 13 ha, stosunkowo płytkie 4,5 m., czyste, płukane przez wody z Limajna, które wpadają przez ten zbiornik do Łyny. Dno piaszczysto-muliste. W płytkich partiach zarośnięte roślinnością zanurzoną (rogatek, rdestnice, moczarka kanadyjska).

Miejscami występują nymfeidy, głównie grążel żółty. Jezioro jest warte zachodu, ponieważ każdy wędkarz ma szansę pobić swój rekord życiowy w wielkości lina i szczupaka. Najlepiej jest tu przyjeżdżać od września, ponieważ nie ma wczasowiczów, a szczupaków jest

dużo. Pogoda na dużego szczupaka powinna być pochmurna, niskie ciśnienie, i utrzymywać się przez kilka dni. Łódkę można wypożyczyć u Pana Szafrana.

 

Jezioro Stryjewskie

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Biskupiec

najbliższe miejscowości: Stryjewo, Węgój

Stosunkowo płytkie jezioro (6,2 m) o powierzchni 68 ha. Brzegi na północy wysokie, strome, na południu łagodne, porośnięte pasem oczeretów (trzcina, sitowie, strzałka). Jedna wyspa o pow. 0,5 ha, połączenie z jeziorem Węgój. Jezioro typowo sandaczowe. Wędkarze łowią okazy o wadze 8 – 9 kg dodatkowo w kilku zatokach piękne okazy lina.

 

Jezioro Silickie

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Purda

najbliższe miesjcowości: Silice, Klebark Wielki

Jezioro typu linowo- szczupakowego. W południowej części Jeziora

Silickiego znajduje się przesmyk łączący je z Jeziorem Klebarskim.

Z Jeziora Silickiego wypływa Kanał Kiermas.

 

Jezioro Symsar (Kłębowo)

województwo: warmińsko-mazurskie

powiat: lidzbarski

gmina: Kiwity

najbliższa miejscowość: Czarny Kierz, Lidzbark Warmiński, Klutajny

Jezioro linowo szczupakowe ale też liczny sandacz. Powierzchni 141 ha, objęte strefą ciszy.

Okolica bardzo piękna i malownicza.

 

Jezioro Tejstymy (Biesowo)

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Biskupiec

najbliższe miejscowości: Biesowo, Biesówek

Jezioro o powierzchni 200 ha. Ryby – szczupak, węgorz, sielawa, lin, płoć i leszcz. Dno bardzo zróżnicowane z licznymi głęboczkami. Dobra dostępność brzegów. Na jeziorze znajduje się piękna zalesiona wyspa o powierzchni 1,2 ha. Ze złowieniem okonia nie ma żadnego problemu. Zdarzają się wyjątkowe okazy tego drapieżnika. Jedno z najczyściejszych

jezior o niezwykłej przejrzystości wody. Obowiązuje strefa ciszy, a więc pływać można przy pomocy mięśni lub silnika elektrycznego. Można wygodnie zwodować w wielu miejscach np. za Biesowem na zakręcie skręcamy w lewo i dojedziemy się na plażę gminną z pomostem

pływającym i twardym dnem.

 

Jezioro Węgój

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Biskupiec

najbliższe miejscowości: Węgój, Stryjewskie

Jezioro o powierzchni 54 ha połączone jest z jeziorem Stryjewskim. Nad jeziorem leży wieś Węgój w 1/3 długości linii brzegowej.

 

Jezioro Wadąg

województwo: warmińsko- mazurskie

powiat: olsztyński

gmina: Dywity

najbliższe miejscowości: Barczewko, Myki, Słupy, Szypry

Jezioro o powierzchni 497 ha i głębokości maksymalnej 36 m. Jedno z najpiękniejszych jezior Warmii i Mazur. Pod względem wędkarskim jezioro bardzo ciekawe. Licznie występują tam piękne okazy sandacza i szczupaka. Jest bardzo dużo leszcza, płoci i w ukrytych zatoczkach

lina.

 

 

 

 

SPIS OBWODÓW RYBACKICH BĘDĄCYCH W UŻYTKOWANIU GR-W OLSZTYN (w formie tabeli: Nazwa obwodu/opis)

 

 

 

 

OBWÓD RYBACKI

JEZIORA BĘSKIE

W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 57

 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Bęskie (Bęsia) wraz

z wodami dopływu. Obwód znajduje się w gminie Kolno.

 

OBWÓD RYBACKI

JEZIORA DADAJ

W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 31

 

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Tejstymy (Biesowo),

wraz z wodami dopływów i odpływu strugą Biesówka do jeziora

Dadaj,

b) jeziora Stryjewskie,

wraz z wodami odpływu do jeziora Węgój,

c) jeziora Węgój,

wraz z wodami odpływu Strugą Czerwonka i jej dopływów do

ujścia Strugi do jeziora Dadaj,

d) rzeki Bredynka na odcinku od miejscowości Bredynki do

cieku - Kanał Dymer (Dymarski),

e) Kanału Dymerskiego do jeziora Kraksy Duże,

f) jeziora Kraksy Duże,

g) jeziora Kraksy Małe,

wraz z wodami odpływu rzeką Dymer na odcinku do jeziora

Dadaj,

h) jeziora Dadaj,

wraz z wodami odpływu rzeką Dadaj na odcinku do jazu

piątrzącego młyna w Klimkowie. Obwód znajduje się w gminie

Biskupiec.

 

OBWÓD RYBACKI

JEZIORA LIMAJNO

W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 47

 

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Limajno,

b) jeziora Stobojno (Stobagien),

wraz z wodami cieków _łączących ww. jeziora i odpływu z jeziora

Stobojno do rzeki Łyna. Obwód znajduje się w gminie Dobre Miasto.

 

 

OBWÓD RYBACKI

JEZIORA LUTERSKIE

W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 48

 

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) rzeki Symsarna na odcinku od źródeł do jazu piętrzącego

w miejscowości Jeziorany,

b) jeziora Bierdawy,

c) jeziora Luterskie,

d) jeziora Ławki,

wraz z wodami dopływów. Obwód znajduje się w gminach:

Jeziorany i Kolno.

 

OBWÓD RYBACKI

JEZIORA WADĄG

W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 41

 

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Wadąg,

b) rzeki Pisa na odcinku od przepustu pod drogą

Barczewko - Łęgajny do ujścia do jeziora Wadąg,

c) rzeki Wadąg ze starorzeczami na odcinku od wypływu

z jeziora Wadąg do jazu piętrzącego elektrowni

w miejscowości Wadąg,

wraz z wodami dopływów. Obwód znajduje się w gminie

Barczewo.

 

OBWÓD RYBACKI

JEZIORA BLANKI

W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 52

 

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) rzeki Symsarna na odcinku od jazu piętrzącego

w Jezioranach do mostu na drodze Klutajny – Kłębowo,

b) jeziora Blanki,

c) jeziora Symsar,

wraz z wodami dopływów ww. jezior. Obwód znajduje się

w gminach: Lidzbark Warmiński i Jeziorany.

 

OBWÓD RYBACKI

JEZIORA DEJGUNY

W ZLEWNI RZEKI PISA NR 6

 

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Dejguny,

b) jeziora Dejgunek,

wraz z wodami cieku łączącego ww. jeziora i odpływu do jeziora

Tajty na odcinku do osi podłużnej mostu na drodze Giżycko-

Sterławki Małe. Obwód znajduje się w gminie Giżycko.

 

OBWÓD RYBACKI

JEZIORA KLEBARSKIE

W ZLEWNI RZEKI _YNA NR 17

 

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Linowskie,

wraz z wodami dopływu i kanału łączącego jezioro Linowskie

z jeziorem Klebarskie,

b) jeziora Klebarskie,

wraz z wodami dopływów bez nazwy oraz systemu kanałów

łączących jezioro Klebarskie z jeziorem Wadąg,

c) jeziora Bogdany,

d) jeziora Skanda,

e) rzeki Kośna na odcinku od jazu piętrzącego w Pajtuńskim

Młynie.

Obwód znajduje się w gminach: Purda i Barczewo oraz

w miejscowości Olsztyn.

 

OBWÓD RYBACKI

JEZIORA GRAJEWKO

W ZLEWNI RZEKI PISA NR 9

 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Grajewko (Grajwo).

Obwód znajduje się w gminie Giżycko.

 

OBWÓD RYBACKI

JEZIORA KRZYWE

W ZLEWNI RZEKI EŁK NR 21

 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Krzywe (Krzywe Małe)

wraz z wodami odpływu na odcinku do przepustu pod mostem

drogowym w miejscowości Kałtki. Obwód znajduje się

w gminie Stare Juchy.

 

OBWÓD RYBACKI

JEZIORA MOSĄG

W ZLEWNI RZEKI ŁYNA NR 46

 

Obwód rybacki obejmuje wody:

a) jeziora Mosąg,

b) jeziora Orzołek,

c) rzeki Łyna (nowe koryto) na odcinku od jazu piętrzącego

elektrowni w miejscowości Brąswałd do połączenia ze starym

korytem rzeki Łyna.

Obwód znajduje się w gminie Dywity.

 

 

OBWÓD RYBACKI

JEZIORA IŁAWKI

W ZLEWNI RZEKI PISA NR 5

 

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Iławki wraz z wodami

odpływu z jeziora Iławki do przepustu pod drogą w miejscowości

Sterławki Wielkie. Obwód znajduje się w gminie Kętrzyn