Wędkarskie GRWO

Od 2013 roku nastąpią poważne zmiany w gospodarce rybackiej Gospodarstwa Rybacko-Wędkarskiego Olsztyn.

Od roku 2013 na wszystkie zarybienia zapraszać będę wędkarzy aby mieli możliwość uczestniczenia w wypuszczaniu materiału zarybieniowego. Oczywiście największe znaczenie ma zarybianie starszym asortymentem czyli  narybkiem letnim i jesiennym dlatego też szczególnie zapraszać będę  na letnie i jesienne zarybienia. W roku 2013 zarybiać będziemy narybkiem letnim sandacza, szczupaka i siei. Pozostały materiał to wylęg.

Po upływie okresu ważności obecnie obowiązujących operatów rybackich będą opracowane nowe operaty dostosowane do zmian jakie zamierzam wprowadzić, a zmiany te polegać będą na:

 • zrezygnowaniu w większości z zarybień wylęgiem na rzecz starszego narybku tj. narybek letni i narybek jesienny. Możliwe to będzie dzięki ukończeniu budowy niezwykle wydajnej i nowoczesnej podchowalni ryb. W nowych operatach część nakładów finansowych przesunięte zostanie z sielawy na ryby drapieżne.
 • całkowitym zaprzestaniu prowadzenia gospodarczych odłowów ryb na większości jezior. (podział jezior na wędkarskie i rybackie na końcu tekstu) Odłowy ryb będą prowadzone wyłącznie w celu pozyskania materiału rozrodczego oraz w przypadku zaistnienia konieczności będą prowadzone odłowy kontrolne i odchwaszczające.
 • na odłowy kontrolne i odchwaszczające zapraszani będą wędkarze aby mogli pomóc i osobiście uwolnić ryby drapieżne.
 • podobnie podczas odłowów tarlaków zapraszać będę wszystkich tych wędkarzy,  którzy zechcą pomóc w przeprowadzaniu tarła. Tarlaki w znakomitej większości po wytarciu trafią ponownie do wody. Straty podczas tarła wahają się na poziomie 5 do 10 %.section-title
 • cena licencji wędkarskich będzie zbliżona do cen w innych gospodarstwach rybackich gdyż powstaną dodatkowe koszty związane z przekwalifikowaniem 3 rybaków na strażników i zaopatrzeniem ich w kosztowny ale niezbędny sprzęt.
 • jednodniowy limit połowu będzie zmniejszony w ten sposób, że z łowiska będzie można zabrać jednego szczupaka lub jednego sandacza. Zła wiadomość dla mięsiarzy ale dobra dla prawdziwych wędkarzy.
 • po odłowach kontrolnych w bieżącym roku ustalony zostanie nowy regulamin, który określi szczegółowo limity na okonia. Możliwe jest, że dolny limit zostanie usunięty ale wprowadzony będzie limit górny. To zależeć będzie od wyników badań.
 • zaostrzone będą kary za zaśmiecanie łowisk. Chyba wszystkim nam zależy na czystości naszego środowiska i naszych pięknych jezior?

Jeziora Rybacko – Wędkarskie:
 • Dejguny,
 • Dejgunek,
 • Iławki,
 • Węgielsztyn

Jeziora Wędkarsko – Rybackie:
 • Blanki,
 • Grajewko,
 • Mosąg i Orzołek (wyjaśnienie poniżej),
 • Luterskie,
 • Linowskie,
 • Ławki,
 • Silickie,
 • Surwile
 • Jeziora Wędkarskie:
 • Bęskie,
 • Bogdany,
 • Dadaj,
 • Klebarskie,
 • Kraksy,
 • Krzywe (Stare Juchy),
 • Limajno,
 • Rydzówka,
 • Rzęśniki,
 • Silec,
 • Skanda,
 • Stobojno,
 • Stoczek,
 • Stryjewskie,
 • Symsar (Kłębowo),
 • Tejstymy (Biesowo),
 • Wadąg,
 • Węgój
Jeziora Mosąg i Orzołek pozostawiłem w gronie jezior Wędkarsko – Rybackich ponieważ kilka razy wiosną prowadzone są tam niewielkie odłowy takich ryb jak: boleń, kleń i jaź. Ryby te są niezbędne dla Uniwersytetu w Olsztynie. Zgodnie z operatem rybackim nie mogę odmówić współpracy przy prowadzonych badaniach jednocześnie uważam, że badania te są niezbędne.

Trzeba tu uzupełnić, że dopuszczam również możliwość odławiania węgorza szczególnie tego schodzącego na wszystkich jeziorach i ciekach oraz sielawy, ale to nie powinno mieć żadnego wpływu na wędkarzy i wędkarstwo. Węgorz schodzący jest bardzo potrzebny do kontynuacji projektu naukowego prowadzonego przez UWM w Olsztynie.

Przy okazji pragnę zachęcić Was do odwiedzania takich jezior jak Rydzówka i Silec. To przepiękne jeziora i niezwykle rybne. Szczególnie zapraszam amatorów dużego okonia na jezioro Rydzówka. Proszę o oszczędzanie pięknych okazów powyżej 40 cm.

Piękne okazy szczupaka złowić można w jeziorze Węgielsztyńskim na zachód od Rydzówki.

Proszę o rozsądne sugestie i rady. Interesuje mnie Wasze zdanie na temat wprowadzanych zmian. Proszę też o uwagi dotyczące ewentualnych zmian w regulaminie na następny rok. Można pisać na adres gospodarstwa gro@grolsztyn.pl

Serdecznie pozdrawiam

Bow